يکشنبه ١٠ مهر ١٤٠١
 En
پرتال استانداری
اخبار > مهندس دوستی: با طراحی برنامه پیمان به دنبال توسعه متوازن و همه جانبه هرمزگان هستیم/ برنامه‌های توسعه استان هرمزگان براساس اهداف دولت مردمی و ایران قوی با تکیه بر محورهای پیشرفت و مردم تدوین شده است/ سند سرمایه گذاری هرمزگان برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تهیه و آماده شده است