پنج شنبه ٢٠ بهمن ١٤٠١

ایران استوار،۴۴ سال افتخار
تعداد تصاویر: 1
1401/11/19
ایران استوار،۴۴ سال افتخار
تعداد تصاویر: 1
1401/11/17
ایران استوار،۴۴ سال افتخار
تعداد تصاویر: 1
1401/11/16
ایران استوار،۴۴ سال افتخار
تعداد تصاویر: 1
1401/11/12
ایران استوار،۴۴ سال افتخار
تعداد تصاویر: 1
1401/11/12
سه شنبه های مردمی
تعداد تصاویر: 12
1401/10/20

کانال ارتباطی

شماره تماس :31-33610530 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761

 پست الکترونیک Info@hormozgan.ir

آخرین بروز رسانی: 1401/11/20

استان هرمزگان

ااستان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 776 هزار و 415 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندرعباس است و 13 شهرستان، 40 بخش، 45 شهر و 1277 روستا دارد.